Die groot storie van God met die mens (2016)

Welkomliedjie (Laai video af)

Ontmoeting 25 – Die Rigters (Laai PDF af)

Ontmoeting 26 – Gideon (Laai PDF af)

Ontmoeting 27 – Simson (Laai PDF af)

Ontmoeting 28 – Naomi, Rut en Boas (Laai PDF af)

Ontmoeting 29 – Seun vir Hanna (Laai PDF af | Laai video af)

Ontmoeting 30 – Samuel as profeet (Laai PDF af)

Ontmoeting 31 – Saul, die eerste koning (Laai PDF af)

Ontmoeting 32 – Dawid word gesalf as koning (Laai PDF af)

Ontmoeting 33 – Dawid en Goliat (Laai PDF af)

Ontmoeting 34 – Salomo (Laai PDF af)

Ontmoeting 35 – Die tempel word gebou (Laai PDF af)

Ontmoeting 36 – Die skeuring van die ryk (Laai PDF af | Laai video af | Laai video van liedjie af)

Ontmoeting 37 – Job (Laai PDF af)

Ontmoeting 38 – Elia (Laai PDF af)

Ontmoeting 39 – Elia en die Baalprofete (Laai PDF af | Laai video af)

Ontmoeting 40 – Elisa en Naaman (Laai PDF af | Laai video af)

Ontmoeting 41 – Die Ballingskappe (Laai PDF af)

Ontmoeting 42 – Jesaja (Laai PDF af)

Ontmoeting 43 – Jeremia (Laai PDF af)

Ontmoeting 44 – Daniël (Laai PDF af | Laai video af | Laai Hebreërs-liedjie af)

Ontmoeting 45 – Daniël (Laai PDF af | Laai video af)

Ontmoeting 46 – Jona (Laai PDF af)

Ontmoeting 47 – Ester (Laai PDF af)

Ontmoeting 48 – Nehemia (Laai PDF af)