Pentateug

Skepping tot Toring (Boek 1)

 1. Iets uit niks: die skepping Genesis 1:1-31
  Laai PDF af | Kyk video
 2. Geskep na God se beeld Genesis 2:6-25
  Laai PDF af
 3. Die sondeval Genesis 3
  Laai PDF af
 4. God is lief vir Noag Genesis 7
  Laai PDF af
 5. God se spesiale belofte Genesis 7-9
  Laai PDF af
 6. Die toring van Babel Genesis 11:1-9
  Laai PDF af

Abram tot Jakob se 12 seuns (Boek 2)

 1. Abram Genesis 12-15
  Laai PDF af
 2. Abram smeek vir ander Genesis 15-17 en 19
  Laai PDF af
 3. Abraham en die besoekers Genesis 18
  Laai PDF af
 4. Isak en Rebekka Genesis 23-24
  Laai PDF af
 5. Jakob en Esau Genesis 25:19-34, 27:1-42
  Laai PDF af
 6. Jakob se 12 seuns Genesis 28:11-29:30
  Laai PDF af

Josef tot die Woestyn (Boek 3)

 1. Die ups en downs van Josef Genesis 37-41
  Laai PDF af | Kyk video
 2. Benjamin en die beker Genesis 41:53-47:12
  Laai PDF af | Kyk video
 3. Moses Eksodus 1-3:10
  Laai PDF af | Kyk video
 4. Die 10 plae Eksodus 7-11
  Laai PDF af | Kyk video
 5. Pak op, pak op – uittog uit Egipte Eksodus 11 tot 14
  Laai PDF af | Kyk video
 6. God sorg vir ons Eksodus 15:22 – 19:1
  Laai PDF af | Kyk video

Gebooie tot Kanaän (Boek 4)

 1. Reëls vir God se familie Eksodus 19, 20, 24, 32
  Laai PDF af | Kyk video
 2. Josua, die nuwe leier Josua 1 en 24
  Laai PDF af | Kyk video
 3. Spioene na Jerigo Josua 2
  Laai PDF af | Kyk video
 4. Intog in Kanaän Josua 3, Psalm 114
  Laai PDF af
 5. Die val van Jerigo Josua 6
  Laai PDF af
 6. Die son staan stil Psalm 148, Psalm 136, Josua 10
  Laai PDF af