Rigters en Profete

Rigters tot Samuel (Boek 5)

 1. Die rigters Rigters 3:7-15a en 4:1-4
  Laai PDF af | Kyk video
 2. Gideon Rigters 6-8
  Laai PDF af | Kyk video
 3. Simson Rigters 13-16
  Laai PDF af | Kyk video
 4. Naomi, Rut en Boas Rut 1-4
  Laai PDF af
 5. ‘n Seun vir Hanna 1 Samuel 1-4
  Laai PDF af | Kyk video
 6. Samuel as profeet 1 Samuel 3-21
  Laai PDF af

Saul tot Skeuring (Boek 6)

 1. Saul, die eerste koning 1 Samuel 8-15
  Laai PDF af
 2. Dawid word gesalf as koning 1 Samuel 16: 1-13
  Laai PDF af
 3. Dawid en Goliat 1 Samuel 17 en Jesaja 41:10
  Laai PDF af
 4. Salomo, die slimste man op aarde 1 Konings 1-4
  Laai PDF af
 5. Die tempel word gebou 1 Konings 5-9
  Laai PDF af
 6. Die skeuring van die ryk 1 Konings 12: 1-19
  Laai PDF af | Kyk video

Job tot Jesaja (Boek 7)

 1. Job Job 1, 2, 42
  Laai PDF af
 2. Elia 1 Konings 17
  Laai PDF af
 3. Elia en die Baälprofete 1 Konings 18:16-46
  Laai PDF af | Kyk video
 4. Elisa, Naäman en die dogtertjie 2 Konings 5; Jesaja 44:6
  Laai PDF af | Kyk video
 5. Die ballingskap 2 Konings 18: 9-12 en Jeremia 52:1-14
  Laai PDF af
 6. Jesaja Jesaja 6:1-8
  Laai PDF af

Jeremia tot Nehemia (Boek 8)

 1. Jeremia Jeremia 18: 1-10
  Laai PDF af
 2. Daniël: Waardes en beginsels Daniël 1 en 2
  Laai PDF af | Kyk video
 3. Daniël: As jy in die moeilikheid beland Daniël 3, 5-6
  Laai PDF af
 4. Jona
  Laai PDF af
 5. Ester
  Laai PDF af
 6. Nehemia
  Laai PDF af